ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ, ΛΥΝΟΥΝ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΝΟΥΣ  ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ-ΑΡΘΡΙΤΙΚΟΥΣ, ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΜΕΣΗΣ